Aplikasi

MySQL

MySQL adalah sistem pengurusan pangkalan data berkeupayaan tinggi yang berkaitan dengan laman Web dan pembangunan & penggunaan aplikasi perniagaan. MySQL memaksimumkan kelajuan, kestabilan dan kepenggunaan, di samping mengurangkan kos pangkalan data sehingga 90%. MySQL terdapat dalam kesemua Linux distributions di samping sistem pengoperasian Unix, Mac OS X dan Windows. MySQL AB bertanggungjawab membangunkan dan menjual […]

Aplikasi

PHP

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinam untuk digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki (software di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun […]